Tip aangaande op zoek naar goedkope bouwgrond. Info hier!

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen goedkope bouwgrond te kopen om een eigen huis te kunnen construeren, mag u in de handjes klappen. Veel mensen dromen ervan om ooit een eigen huis te bouwen. Echter dat lukt lang niet een ieder want bouwterrein is beperkt en ook veelal zeer prijzig. Indien u op zoek bent naar bouwterrein, dan is het wel zo handig om op de hoogte te zijn van de omstandigheden in de omtrek waar u bouwterrein zoekt. Deze informatie kunt u onder meer tegenkomen op het net, opdat u al enig idee krijgt over bedragen, locatie, voorwaarden en dergelijke.

 

 

De verkoopprijs van bouwterrein


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt denken aan bouwgrond van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De kosten van bouwgrond zijn vooreerst regionaal heel uiteenlopend. In streken in Holland waar bouwgrond heel schaars is zoals in de dichtbevolkte gebieden, is bouwterrein altijd heel wat prijziger dan in dunbevolkte gebieden. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Bovendien speelt de grootte van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag duidelijk zijn dat een grote kavel prijziger is dan een kleine.

Indien u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van 1200 vierkante meter, dan zal de koopprijs per vierkante meter van de grote kavel dikwijls wat lager zijn.
• Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u grond in een villawijk, dan zal de prijs per vierkante meter veelal hoger zijn dan de verkoopprijs in een normale buitenwijk.
• De prijs van bouwterrein op het land en buiten de bebouwde kom, is doorgaans lager dan in een gewilde (meer) woonomgeving in een dorp of stad.
• Wanneer de grond al bouwrijp is gemaakt, is de prijs per vierkante meter hoger dan indien u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het bouwterrein en de locatie van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs lager zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een tuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft soms invloed op de koopprijs.

 

 

Koopprijs bouwterrein en opbouwen


goedkope bouwgrondDe verkoopprijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, zodoende als u er in slaagt een stuk bouwterrein te vinden, dan kunt u nagaan of de prijs van het bewuste perceel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde omgeving. Maar let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga gedetailleerd na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een goedkoop stuk bouwgrond koopt wat daarna verontreinigd blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de koopprijs van een te bouwen woning ook hoger maken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Tip aangaande op zoek naar goedkope bouwgrond. Info hier!”

Leave a Reply

Gravatar